PERSONVERNERKLÆRING

Big Bite Submarines AS (heretter kalt Big Bite), er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i denne applikasjonen. Ansvarlig internt i Big Bite for oppfølgning av arbeidet knyttet til behandling av personopplysninger er daglig leder. Big Bite behandler følgende personopplysninger i denne applikasjonen: Navn, fødselsdato, kjønn, telefonnummer, e-postadresse, postnummer og GPS-posisjon. Formålene med behandlingen er beskrevet nedenfor: